Regulament Festival

Regulament pentru Festivalul de Muzică "Livada cu Stele"

Data și locul desfășurării

Festivalul de Muzică "Livada cu Stele" va avea loc în perioada 1-3 septembrie, cu închiderea oficială pe 4 septembrie, după concertele care se termină după miezul nopții. Evenimentul este organizat de Asociația Casa Bună și va avea loc în Nucșoara, județul Argeș.

Scop și Obiective

Festivalul își propune să ofere o experiență muzicală memorabilă și să aducă comunitatea împreună într-un cadru artistic și plin de energie. Obiectivele includ promovarea culturii, artei și muzicii, precum și sprijinirea artiștilor locali și naționali.

Participanții și Publicul

Festivalul este deschis publicului de toate vârstele. Participarea la eveniment presupune acceptarea regulilor și regulamentului festivalului.

Bilete și Acces

Accesul la eveniment se va face pe bază de bilete valabile, achiziționate în prealabil. Biletele vor fi disponibile online sau în punctele de vânzare autorizate.

Program și Orar

Programul exact al concertelor și evenimentelor va fi comunicat în avans pe site-ul www.livadacustele.ro. Evenimentele vor începe conform orarului și vor fi respectate intervalele alocate.

Sistemul de plată

Evenimentul Livada cu Stele 2023 este un eveniment 100% fără cash! Ca parte a unui sistem confortabil fără cash, vei plăti pentru mâncare, băuturi și alte produse folosind cardul de plată.

Poti ridica un card de plată de la punctele de încărcare (TOP-UP POINT) semnalizate din cadrul evenimentului. Cardul poate fi încărcat folosind numerar sau card bancar, iar emiterea acestui card costa 5 lei, sumă ce se va reține doar la prima încărcare.

La baruri sau vendori nu vei putea plăti cu numerar sau card, este acceptată doar plata cu cardul emis la TOP-UP POINT.

Îți poți încărca cardul cu orice sumă, iar sumele necheltuite vor putea fi recuperate. Poți face refund de la orice TOP-UP POINT pe toată perioada evenimentului.

Poți verifica soldul cardului la orice punct de încărcare sau la oricare vendor. Acesta poate fi încărcat din nou cu numerar sau cu un card bancar la oriceTOP-UP POINT.

Ai grijă de cardul de plată. Organizatorul nu îți asumă responsabilitatea pentru lucrurile pe care le pierzi in perimetrul evenimentului, inclusiv cardul de plată.

Cardul de plată se supune Termenilor și condițiile generale pentru Tag-ul Payvent care pot fi consultate în orice moment pe site-ul evenimentului.

Reguli Generale

Toți participanții trebuie să poarte brățara de acces pe toată durata evenimentului. Înlăturarea sau pierderea acesteia semnifică interdicția de intrare înfestival. Pentru a putea intra din nou în perimetrul festivalului va fi nevoie de achiziționarea unui nou bilet de access, în limita stocului disponibil.

Brățara de acces și bonul de alimentare al cardului Payvent trebuie păstrate până la finalul festivalului.

NU SCOATEȚI BRĂȚARA. Dacă o scoateți, va trebui să achiziționați un alt bilet, în limita stocului disponibil.

Toți participanții sunt supuși unui control la intrare. Refuzul controlului corporal implică interzicerea accesului în perimetrul festivalului.

Festivalul va avea loc cu capacitate maximă/neîngrădită, în conformitate cu legile și deciziile care stabilesc regulile de acces și desfășurarea evenimentelor, valabile în zilele festivalului.

Accesul la locație poate fi restricționat sau temporar limitat din cauza măsurilor/restricțiilor impuse la nivel local și/sau național referitoare la numărul maxim de persoane permise în locație, fără a aduce prejudicii participanților. Participanții trebuie să respecte regulile de conduită și să aibă grijă de mediu. Consumul de alcool este permis numai în zonele desemnate.

Fotografierea și filmarea evenimentelor sunt permise, dar se cere respectarea drepturilor de imagine ale artiștilor și participanților.

Participarea în orice activitate comercială sau publicitară fără consimțământul scris al organizatorului este interzisă.

Organizatorul nu este responsabil pentru evenimentele sau acțiunile care au loc în afara perimetrului festivalului.

Modificări și Anulări

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul în cazul necesității sau modificărilor în normele legale sau cazurilor extreme de forță majoră sau cazuri fortuite.

Programul și orarul concertelor pot fi modificate de către organizator. Modificările vor fi anunțate în avans, dar organizatorul nu poate fi ținut responsabil pentru aceste situații neprevăzute.

Accesul Minorilor

Copiii sub 14 ani au acces gratuit însoțiți de un părinte/tutore cu bilet valid. Accesul minorilor în spațiile festivalului se face în conformitate cu regulile în vigoare în zilele în care are loc festivalul.

Sănătate și Siguranță

Participanții sunt responsabili pentru starea lor de sănătate și trebuie să se asigure că pot participa la activitățile festivalului fără riscuri semnificative.

Organizatorul asigură puncte de prim ajutor în caz de necesitate.

În cazuri de situații speciale, măsuri suplimentare de siguranță pot fi luate de organizator pentru asigurarea securității participanților.

Spații de Campare

Participanții care doresc să stea la cort pot folosi spațiile desemnate pentru camping, respectând regulile specifice. Campingul se va deschide pe 1 septembrie la ora 12:00 și se va închide pe 4 septembrie, la ora 12:00.

Bunuri Pierdute și Găsite

Obiectele pierdute pot fi aduse la punctele de informare (detaliile vor fi disponibile pe harta festivalului). Proprietarii pot recupera obiectele prin procedura de identificare a obiectelor pierdute.

Siguranță și ordine

Participanții sunt rugați să respecte indicațiile personalului de securitate și organizare. Comportamentul nerespectuos sau periculos poate duce la excluderea de la eveniment. Este interzisă aducerea de obiecte periculoase sau ilegale pe teritoriul festivalului. Participanții vor fi supuși controlului de securitate la intrare.

Toți participanții sunt rugați să se comporte civilizat, să respecte spațiile comune și să aibă grijă de mediu.

Fotografii și Filmări

Este permisă fotografierea și filmarea evenimentelor, dar se cere respectarea drepturilor de imagine ale artiștilor și participanților.

Alcool și Substanțe Ilicite

Consumul de alcool este permis în zonele desemnate. Este interzisă posesia și consumul de substanțe ilegale.

Responsabilitate și Litigii

Organizatorul nu este responsabil pentru prejudiciile suferite de participanți în urma nerespectării regulamentului sau a acțiunilor lor în timpul festivalului.

Orice dispută dintre organizator și participanți va fi soluționată în mod amiabil sau prin intermediul instanțelor competente, conform legii române.

Festivalul "Livada cu Stele" este un loc de bucurie și conexiune prin muzică. Respectarea regulamentului va asigura o experiență plăcută pentru toți participanții. Vă așteptăm cu bucurie să sărbătorim împreună în spiritul muzicii și comunității!

REGULI ȘI INFORMAȚII DETALIATE

Brățara de festival trebuie păstrată intactă și purtată în permanență, pe toată durata evenimentului. Cardul pentru reîncărcare trebuie păstrat până la finalul evenimentului. Ruperea, deteriorarea sau înlăturarea brățării de access semifică interdicția de a participa la festival, iar participanții care vor să intre în perimetrul evenimentului vor achiziționa un nou bilet de access, în limita stocului disponibil.

Festivalul va avea loc cu capacitate maximă/ nelimitată, în conformitate cu legile și deciziile care stabilesc regulile deacces și desfășurarea evenimentelor valabile în zilele festivalului. Astfel, înconformitate cu legislația în vigoare și având în vedere că toate restricțiile s-au încheiat, în acest moment nu există restricții sanitare privind accesul înspațiul Festivalului.

În situația în care, înainte de începerea evenimentului sau în timpul desfășurării evenimentului, vor fi stabilite alte reguli privind evenimentul și/sau reguli sanitare pentru accesul în spațiul evenimentului,  Organizatorul va actualiza acest regulament și îl va anunța pe toate paginile de socializare. Toate aceste măsuri suplimentare vor fi anunțate în timp atât pe site-ul oficial al festivalului, cât și pe paginile de socializare.

Accesul la locație poate fi restricționat sau limitat temporar din cauza măsurilor / restricțiilor impuse la nivel local și/sau național, privind numărul maxim de persoane permise în locație, fără a cauza prejudicii vreunui participant.

Ca rezultat al acestor reguli, participanții renunță expres la dreptul de a solicita orice rambursare integrală sau parțială a sumelor plătite organizatorului sau orice despăgubire pentru orice prejudiciu atunci când li se restricționează accesul la Festival, parțial sau total, temporar sau definitiv, precum și fac condiționat, în urma circumstanțelor menționate mai sus; participanții recunosc și sunt de acord să respecte regulamentele obligatorii și recomandările autorităților publice.

Organizatorul nu își asumă obligația de a anunța modificarea prezentului regulament și/sau datele sau orice alte reguli și regulamente ale festivalului pe alte canale, respectiv telefon sau e-mail.

În situații speciale, pot fi luate și alte măsuri (de exemplu, dar fără a se limita la instalarea de scanere de temperatură, corturi speciale pentru triaj, declarații pe propria răspundere privind anumite aspecte ale vieții personale, etc.) de către organizatori, măsuri destinate exclusiv siguranței dumneavoastră. Măsurile vor fi luate în conformitate cu prevederile legale în timpul festivalului.

Refuzul oricărui participant de a respecta regulile, respectiv controalele impuse, implică interzicerea accesului la festival!

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica acest regulament ori de câte ori este necesar sau normele legale privind cazurile extreme de forță majoră sau cazul fortuit vor fi modificate.

Programul și orele de desfășurare pot fi schimbate. Toate schimbările vor fi anunțate în prealabil, însă organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru aceste situații neprevăzute și nedorite.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, restructura formatul Festivalului, serviciile și produsele furnizate în cadrul Festivalului, așa cum consideră necesar, la propria discreție. Participanții nu au dreptul de a ridica nicio pretenție de natură patrimonială sau nepatrimonială din partea organizatorului cu privire la aceste modificări.

Prin urmare, Livada cu Stele nu garantează participanților disponibilitatea, conținutul sau numărul de spectacole și servicii și/sau interpretări, cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la: concertul unui anumit artist, situația în care prestația artistului nu se ridică la așteptările participanților, locul unde va fi amplasată scena, etc.

Organizatorul va depune toate eforturile pentru a respecta programul și line-up-ul anunțate, însă dacă furnizarea acestora devine imposibilă, atunci organizatorul va face tot posibilul să înlocuiască programul și/sau artistul și să comunice în prealabil participanților, atât pe site-ul festivalului, cât și pe paginile de socializare.

Livada cu Stele nu va fi anulat în caz de vreme nefavorabilă, însă în situațiile în care autoritățile de stat solicită suspendarea și/sau anularea și/sau amânarea festivalului din cauza forței majore, festivalul sau o parte din acesta va fi suspendat/anulat/amânat, iar organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru această situație.

Copiii cu vârsta sub 14 ani au acces gratuit însoțiți de un părinte/tutore cu un bilet valabil. Accesul copiilor și al minorilor în spațiile festivalului va fi permis exclusiv în conformitate cu regulile în vigoare în zilele când are loc festivalul.

Evenimentul va avea loc conform prevederilor acestui regulament ("Regulament"), care este obligatoriu pentru toți participanții. Prin achiziționarea unui bilet și accesarea perimetrului Festivalului, participantul este de acord în mod expres să accepte aceste reguli, pe care declară în mod expres că le înțelege și le acceptă.

Prin participarea la acest eveniment, se presupune cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se angajează să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor acestui Regulament.

Acest eveniment are loc în conformitate cu condițiile legale și cu regulile GDPR în vigoare. Prin participarea la acest eveniment, participanții își dau consimțământul tacit și expres în ceea ce privește utilizarea datelor lor personale, precum și a imaginilor statice și video în care apar, de către Organizator și/sau partenerii săi.

Potrivit deciziei libere a Organizatorului, evenimentul va fi publicat în scopul informării publicului, inclusiv prin materiale publicitare și/sau informative. Informațiile pe care pot să le conțină astfel de materiale vor fi interpretate în conformitate cu prevederile acestui Regulament.

Acest regulament se aplică evenimentului Livada cu Stele Festival 2023, organizat de Asociația Casa Bună, denumit în continuare Organizator și definește regulile pe care trebuie să le respecte fiecare participant la eveniment, precum și drepturile și obligațiile Organizatorului și ale Participantului.

CE NU ESTE PERMIS ÎN LOCAȚIE?

Produse aerosoli/cutii de aerosoli
Lanțuri sau portofele cu lanț
Droguri sau obiecte pentru consumul de droguri
Artificii, explozibili sau torțe rutiere
Flyere, mostre, cadouri sau articole promoționale, altele decât cele agreate în prealabil contractual cu Organizatorul
Arme de foc, muniție sau pistoale
Lampadare
Cuțite, arme sau obiecte ascuțite
Lasere pointer
Spray cu piper sau spray paralizant

ACCESUL ANIMALELOR DE COMPANIE

Participanții la festival sunt bineveniți să își aducă animalele de companie, respectând în același timp prevederile legislației referitoare la accesul cu animale în parcuri și spații publice, pentru a asigura siguranța și confortul tuturor participanților și vizitatorilor.

În Festival există puncte de prim ajutor care pot furniza medicamente pentru situații de urgență.

I. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND REGULAMENTUL

Acest Regulament este un acord între Organizator și Participant.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulile fără notificare prealabilă a Participantului. Orice modificări vor fi afișate pe site-ul Livada cu Stele Festival - livadacustele.ro.

Prin achiziționarea unui bilet/abonament și/sau prin accesarea spațiilor Festivalului, Participantul declară că a citit, înțeles și este obligat să respecte aceste reguli.

II. BILETE, TIPOLOGII DE BILETE ȘI ACHIZIȚIONAREA BILETELOR

2. Bilete și brățări

Abonamente complete valabile pentru întregul festival, care va avea loc în perioada 1-3 septembrie 2023.

Bilete de o zi, valabile pentru 1 septembrie, 2 septembrie sau 3 septembrie 2023.

2.1. Biletele/abonamentele pot fi achiziționate exclusiv online pe www.livadacustele.ro, în limita stocului disponibil.

2.2. Abonamentul pentru întregul festival asigură accesul participanților pe toată durata sa, de pe 1 până pe 4 septembrie.

2.3. Garantăm doar validitatea biletelor achiziționate prin partenerii festivalului, parteneri care vor fi validați pe site-ul Festivalului și pe paginile sociale ale Festivalului.

Organizatorul nu garantează accesul în spațiul Festivalului cu un bilet achiziționat prin alte mijloace decât cele enumerate și acceptate. În cazul în care un bilet achiziționat se dovedește a fi nevalid și accesul este refuzat, cumpărătorul trebuie să furnizeze o dovadăa achiziționării sale. Încazul în care biletul nu a fost achiziționat prin mijloacele enumerate în secțiunea II 1.2, Organizatorul poate și va refuza accesul la Festival.

2.4. Este strict interzisă publicarea seriei unice a biletului pe rețelele sociale sau pe site-uri web, precum și vânzarea de bilete.

2.5. La momentul validării biletului (indiferent de tip), participantul primește o brățară de acces intactă care asigură intrarea în spațiul festivalului. După scanarea biletului, Participantul trebuie să păstreze brățara la mână în toate zilele festivalului. Pierderea, deteriorarea sau distrugerea brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului. În caz de deteriorare sau pierdere, brățara nu mai oferă Participantului nici un drept, fiind obligat să achiziționeze un nou bilet. Organizatorul își rezervă dreptul de a însoți în afara perimetrului festivalului persoanele care nu poartă o brățara de acces.

3. Achiziționarea biletelor

3.1. Biletele pot fi achiziționate exclusiv pe site-ul autorizat www.livadacustele.ro, prin intermediul platformelor partere, more.com sau Payvent.

3.2. Biletele achiziționate pe livadacustele.ro, prin intermediul site-ului www.livadacustele.ro, vor fi trimise cumpărătorului în format electronic, pe adresa de e-mail furnizată sau pe contul aplicației mobile. Biletele nu sunt nominale, dar au o serie unică și un cumpărător poate achiziționa până la cinci bilete într-o sesiune.

4. Rambursarea biletelor

4.1. Biletele achiziționate nu pot fi returnate și nu se poate solicita rambursarea sumei plătite în niciun moment și în nicio situație.

4.2. În cazul puțin probabil al anulării festivalului din cauza unei situații de forță majoră (stare de alertă, stare de urgență decretată de Guvern în conformitate cu prevederile Constituției României, pandemie, epidemie, calamități naturale etc.), organizatorul nu va fi responsabil și nu va putea fi obligat să returneze valoarea bilelor achiziționate până în acel moment.

4.3. Organizatorul va face tot posibilul pentru ca evenimentul să aibă loc în condiții de maximă siguranță pentru participant la un alt moment în care situația generală va permite.

4.4. În cazul în care Festivalul va fi amânat pentru o altă perioadă, când situația va permite să aibă loc în condiții de maximă siguranță pentru toți participanții, biletele achiziționate își prelungesc automat valabilitatea pentru data la care festivalul își va redeschide porțile, în conformitate cu prevederile legale.

4.5. În cazul puțin probabil în care festivalul va fi amânat pentru o perioadă nedeterminată, participanții care au deja bilete achiziționate pot solicita un voucher care le va permite să achiziționeze un bilet valabil pentru următoarea ediție a festivalului sau pot solicita valoarea echivalentă a biletului achiziționat, în funcție de normele în vigoare în acel moment.

4.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a face și comunica reguli și condiții noi în mod oportun, în situațiile descrise mai sus.

5. Modificarea prețurilor

5.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba prețurile biletelor și/sau formatul acestora, fără notificare prealabilă.

III. PARTICIPAREA LA EVENIMENT

1. Intrare

1.1. Intrarea la festival va fi permisă numai prin zona de acces desemnată, pe baza biletului care va fi înlocuit cu obrățară de acces. Toți participanții trebuie să aibă asupra lor documente dei dentificare.

1.2. Accesul pentru copiii sub 14 ani este gratuit și este permis numai dacă sunt însoțiți de un părinte. Părintele însoțitor trebuie să prezinte un bilet valabil și să poarte o brățară de acces la locul de desfășurare al festivalului.

1.3. Participanții trebuie să se conformeze instrucțiunilor personalului de securitate și să respecte regulile stabilite în locație.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul sau de a înlătura de la eveniment pe oricare participant care aduce prejudicii sau periclitează siguranța sau confortul altor participanți.

1.5. Participanții trebuie să păstreze brățara de acces pe toată durata festivalului. Brățara trebuie să fie vizibilă și să nu fie deteriorată.

2. Comportamentul în spațiul Festivalului

2.1. Participanții trebuie să respecte ordinea și regulile stabilite în locație.

2.2. Participanții trebuie să evite comportamentul care poate periclita siguranța lor sau a altor participanți.

2.3. Participanții nu au voie să încurajeze, să sprijine sau să participe la orice formă de violență, comportament ofensator sau hărțuire.

2.4. Este interzis accesul cu droguri sau orice substanțe ilegale în locația evenimentului.

2.5. Participanții trebuie să respecte instrucțiunile personalului de securitate și să coopereze cu forțele de ordine prezente în locație.

2.6. Participanții trebuie să protejeze mediul înconjurător și să nu lase deșeuri în locuri nepotrivite. Organizatorul pune la dispoziție coșuri de gunoi în locație.

2.7. Este strict interzis să se aprindă focuri, artificii sau torțe rutiere în locație.

2.8. Participanții nu au voie să distribuie sau să afișeze materiale publicitare, flyere sau alte tipuri de promovare fără aprobarea scrisă a Organizatorului.

3. Obiecte găsite

3.1. Dacă un participant găsește obiecte abandonate, acestea trebuie predate personalului de securitate sau în punctele de informare.

4. Politica de plată în cadrul Evenimentului

4.1. In cadrul Evenimentului vor exista puncte de unde Participanții pot achiziționa Produsele și Serviciile puse la dispoziție de către Organizator sau Partenerii Contractuali.

4.2. Modalitatea de plată pentru Produsele și Serviciile oferite în cadrul Evenimentului sunt Tag-urile Payvent, sub forma unor brățări sau carduri. Tag-ul Payvent este o tehnologie RFID bazată pe tehnologia de plată fără numerar (Cashless) furnizată de către partenerul nostru, Payvent. Tag-ul nu conține informații confidenţiale referitoare la titular și nu poate fi considerat ca fiind un card de debit/credit sau echivalent de plată în numerar.

4.3. Prin preluarea Tag-ului Payvent, Participanții sunt de acord cu dispozițiile de utilizare din setul de "Termeni și Condiții pentru Tag-ulPayvent", disponibil pentru consultare aici, parte integrată din prezentul Regulament, și le acceptă aşa cum sunt acestea enunţate.

4.4. Tag-ul Payvent este singura modalitate de plată în cadrul Evenimentului și are un singur sold de cont individual și poate fi utilizat numai pentru plățile fără numerar la Eveniment. Participanții au obligația să folosească la Eveniment doar metodele și instrumentele de plată stabilite de Organizator și Partenerii Contractuali. Plata cu numerar în perimetrul Evenimentului este strict interzisă, în afara zonelor stabilite în prealabil de Organizator.

4.5. (Re)Încărcarea Tag-ului Payvent, în moneda LEU, se poate efectua prin aplicația Payvent la fața locului, la punctele special amenajate și semnalizate, denumite Credit Points, utilizând numerar sau card bancar. Încărcarea Tag-ului dă dreptul posesorilor de a achiziționa Produse şi Servicii disponibile în cadrul Evenimentului.

4.6. În urma (re)încărcării, conversia este: 1 LEU – 1 Punct Credit. Participanții au posibilitatea să-și încarceTag-ul Payvent de câte ori doresc. Fiecare (re)încărcare trebuie să aibă o sumă minimă de 1 LEI. Valoarea maximă a unei singure (re)încărcări este de 1000 RON. Plângeri în acest sens pot fi făcute numai la Credit Point imediat după (re)încărcare. După părăsirea Credit Point, nu se acceptă plângeri.

4.7. Participantul are dreptul să-și verifice suma disponibilă pe Tag-ul Payvent la orice punct de vânzare al Partenerului Contractual sau al Organizatorului sau la orice Credit Point din cadrul Evenimentului.

4.8. Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision! La (re)încărcarea cu card bancar, soldul este încărcat în LEI și convertit în valută implicită a cardului de debit/creditla cursul valutar al băncii emitente, pentru cardurile de debit/credit, altele decât în LEI.

4.9. În cadrul Evenimentului, Tag-ul Payvent este considerat un instrument de plată de tip:

SPV (single purpose voucher = cupon cu utilizare unică), așa cum sunt ele definite de Comisia Europeană, datorită faptului că în schimbul Punctelor de Credit de pe instrumentul de plată Participanții pot achiziționa doar în cadrul Evenimentului Servicii sau Produsepentru care nu se poate determina cota de TVA. Emiterea unui bon fiscal și/saua unei facturi pentru Produsele sau Serviiciile achiziționate în cadrul Evenimentului cade în sarcina Organizatorului.

MPV (multi-purpose voucher = cupon cu utilizare multiplă), așa cum sunt definite de către Comisia Europeană, datorită faptului că în schimbul Punctelor Credit de pe instrumentul de plată, participantul poate achiziționa doar în cadrul Evenimentului Servicii sau Produse care au cotă TVA diferită. În acest caz, încasarea de TVA se face la utilizarea punctelor de credit. Emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsul/Serviciul achiziționat cade în sarcina Partenerilor Contractuali.

4.9. În cazul în care un Participant dorește factură fiscală pentru Produsele sau Serviciile achiziționate în cadrul Evenimentului, acesta are obligația păstrării tuturor bonurilor fiscale de la fiecare Partener Contractual în parte în vederea solicitării ulterioare a facturii fiscale de la respectivii Parteneri Contractuali.

4.10. Politica de Refund pentru soldul ramas neutilizat

Soldurile rămase neutilizate pot fi preschimbate în bani, prin procesul denumit Refund, doar în conformitate cu prevederile din "Termenii si Conditiile pentru Payvent Tag" și cu prezentul Regulament. Vă rugăm să acordați timpul necesar și să citiți acest document.

In cadrul Evenimentului, Organizatorul:

[X] permite retragerea soldului neutilizat

Procedura de Refund în locația Evenimentului constă în returnarea sumelor rămase pe Tag-ul Payvent, exclusiv în numerar, la oricare dintre Credit Points din perimetrul Evenimentului, pe toată perioada evenimentului la punctele de Top-up. Pentru realizarea Refund-ului, Participantul trebuie să prezinte tag-ul și să se asigure că aceasta nu prezintă urme de compromitere (exceptând cazurile agreate de Organizator).

Soldul neutilizat de pe Tag-ul Payvent și nereturnat (nefiind solicitată returnarea în perioada stabilită de returnare) rămân în proprietatea Organizatorului și nu pot fi utilizate în cadrul unei alte ediții a Evenimentului.

IV. RĂSPUNDEREA PARTICIPANȚILOR

Participanții sunt responsabili pentru respectarea regulilor din acest Regulament și pentru orice daune materiale sau alte prejudicii pe care le cauzează în spațiul Festivalului.

Participanții sunt răspunzători pentru bunurile lor personale.

Participanții sunt răspunzători pentru orice acțiune ilegală sau contrară regulilor locale, precum și pentru orice daune cauzate altor persoane sau proprietăți.

V. DREPTURILE ORGANIZATORULUI

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul în locația evenimentului sau de a înlătura de la eveniment orice participant care nu respectă regulile stabilite în acest Regulament sau care perturbă buna desfășurare a evenimentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a filma și fotografia evenimentul și participanții și de a folosi aceste materiale în scopuri promoționale sau informative.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul evenimentului sau de a anula anumite acte artistice în cazul în care situații de forță majoră sau alte circumstanțe neprevăzute o impun.

VI. FINAL

Acest Regulament este aplicabil începând cu momentul accesului în spațiul evenimentului și până la momentul părăsirii acestuia.

Prin achiziționarea unui bilet și/sau prin accesarea spațiului evenimentului, Participantul acceptă și se angajează să respecte toate prevederile și condițiile din acest Regulament.

Acest Regulament este supus legilor și normelor legale în vigoare în România și va fi interpretat și aplicat în conformitate cu acestea.

Orice aspect neacoperit de acest Regulament se va rezolva în conformitate cu legile și normele legale în vigoare în România.

Orice conflict care decurge din sau în legătură cu acest Regulament va fi rezolvat pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, în conformitate cu legile și normele legale în vigoare în România.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau adapta Regulamentul în funcție de schimbările de legislație și de alte circumstanțe neprevăzute care pot afecta desfășurarea evenimentului.

Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru evenimentele care decurg din nerespectarea regulilor de mai sus.

Aprinde o stea și  împlinește o dorință!
O poți face cumpărând un bilet pentru a participia la experiența festivalului sau poți dona pur și simplu pentru a susține cauza noastră, a Asociației Casa Bună.
Social platforms